isotec

Монтаж

Панелите ISOTEC са твърди, леки, покриват голяма площ и затова монтажът им е лесен и бърз. Поради лесната техника на монтаж, те могат да се поставят правилно и бързо, дори без специализирана помощ. При желание от Ваша страна, ние можем да осигурим монтаж на ISOTEC, както и да дадем необходимата техническа консултация.

ЗАПОЧВА СЕ ОТ КОРНИЗА

Когато финалното покривно покритие са керемиди, панелите от първия ред се скъсяват на ширина, така че да се осигури влизането на керемидите над олука. Вторият ред панели се поставят така, че да прилепнат плътно към първия. За целта им се отрязва зъбчето полиуретан под стоманения профил. От втория ред нататък не се налагат никакви други обработки, а просто всеки следващ ред се доближава плътно до предходния.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖА

След поставянето и зекрепването на първия ред панели ISOTEC, реденето продължава нагоре до върха. ISOTEC се реди на принципа на ламината, като парчето, което се изрязва в края на всеки ред, се поставя като първо на следващия ред, независимо дали покривът е двускатен или четирискатен. Следи се всяко парче да стъпва минимум на две опорни точки, като не е задължително страничната сглобка между панелите да ляга върху ребро. Този начин на редене значително намалява процента на неизползваните парчета от панелите, като ги свежда до под 3% дори и при много начупени покриви. Специфичните сглобки на системата ISOTEC гарантират изграждане на покрив с отлична топлоизолация и ефективна хидроизолация.

РЯЗАНЕ НА ПАНЕЛИТЕ

Панелите ISOTEC се режат лесно с обикновен трион, а стоманеният профил с ъгошлайф.

ВЕНТИЛИРУЕМО БИЛО

При оформяне на хоризонтално било, последните редове панели от двата ската се изрязват вртикално, така че да прилепнат възможно най-плътно. Фугата между тях се запълва с полиуретанова пяна и отгоре се залепва алуминиева бетумизирана лепенка. В горния край напоследния ред панели се поставя допълнителен профил, на който да легне последния ред керемиди. Изгражда се и вентилируемото било с аксесоари според модела на керемидите.

УЛАМА И РЪБ

При билата, уламите и ръбовете фугите се запълват с полиуретанова пяна. След като тя се втвърди, се изрязва и отгоре се залепва алуминиева битумизирана лепенка. Така се гарантира непрекъснатост на топлоизолацията и цялостност на хидроизолацията на покрива. Уламите също така трябва да се завършат с ламаринена обшивка, която да съответства на финалното покривно покритие.

УЛАМА И РЪБ

При билата, уламите и ръбовете фугите се запълват с полиуретанова пяна. След като тя се втвърди, се изрязва и отгоре се залепва алуминиева битумизирана лепенка. Така се гарантира непрекъснатост на топлоизолацията и цялостност на хидроизолацията на покрива. Уламите също така трябва да се завършат с ламаринена обшивка, която да съответства на финалното покривно покритие.

СТРАНИЧНО ЗАВЪРШВАНЕ НА СКАТА

(при двускатен покрив) МОНТАЖ Когато покривът завършва странично(например при двускатен покрив), се поставя греда с ширина 5см и височина равна на дебелината на панела(1). Фугата между панелите и гредата се запълва с полиуретанова пяна и се залепва алуминиева битумизирана лепенка. Там където ще легне лепенката предварително се отстранява високата част на профила(2). Странично на гредата се монтира челна дъска, облечена с ламарина или крайна керемида(3).

СТРАНИЧНО ЗАВЪРШВАНЕ НА СКАТА

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО

Практически за да се поставят 100м² от ISOTECса необходими: