isotec

Системата

Цялостна обшивка на покрива

Панелите ISOTEC се поставят директно върху ребрата на носещата конструкция като осигуряват плътна и здрава обшивка на покрива. Системата е еднакво приложима както при дървени, така и при метални покриви. Високата товароносимост на панелите позволява да се увеличи двойно растоянието между ребрата, което поевтинява и олекотява с около 36% носещата конструкция. Ако покривът е бетонен, ISOTEC се поставя директно върху бетона, като спестява цялата дървена конструкция, която традиционно се изгражда над бетона, за да се постави някакъв друг вид топлоизолация.Това води до голяма икономия на материали и труд.

Защо ISOTEC е система?

ISOTEC не е просто строителен материал, той е цялостна покривна изолационна система, защото свежда процеса по изграждане на покрива до три основни дейности:

ОБИКНОВЕН ПОКРИВ

При послойния монтаж, използването на много и различни по своята същност материали, монтирани с цяла серия от работни операции, крие рискове от грешки, тъй като всички слоеве трябва да бъдат изпълнени перфектно, за да не се компрометира ефективността на целия покрив. Този начин за направа на покрива е свързан с високи разходи за труд и по-дълги срокове за строителните работи.

ПОКРИВ С ISOTEC

 Структурираните панели ISOTEC осигуряват едновременно: топлоизолация; хидроизолация; пароизолация; микровентилация; цялостна обшивка и стабилна основа за финалното покривно покритие. Така един единствен материал се явява цялостна покривна система. Системата ISOTEC гарантира ниски разходи за труд и кратки срокове за направа на покрива.
Уникалното при ISOTEC е, че прави най-качествения и най-красив покрив, като едновременно с това значително намалява разходите и времето за неговото изграждане. Системата ISOTEC придава цялостен, завършен и естетически вид на покрива и практически след нейното поставяне подпокривните пространства са защитени от атмосферните влияния, дори да не е поставен веднага финалният покривен слой (керемиди и др.).