Структура на металните керемиди

Abelid 

aHLa67uW

    Металните керемиди с каменно покритие имат многослойно покритие, което гарантира тяхната красива визия и устойчивостта им на всякакви атмосферни условия. 

     Сърцевината от метален лист е покрита със слой от ALUZINK, което прави керемидите устойчиви на дъжд, сняг и влага и подсигурява тяхната гаранция от 50 години.

     Лепилото, цветния компонент и каменното покритие са негорими; осигуряват красивата визия, твърдостта и здравината и премахват дрънченето.