isotec

Технически показатели

1.Структура:

-твърда, сгъстена полиуретанова пяна(PIR или PUR), произведена при постоянен качествен контрол;

-панелна защита от алуминий с релефна повърхност;

-профил ALUZINK – стоманена плоча обвита със сплав от 55% алуминий и 43.4% цинк, която

защитава срещу корозия в градски, морски, планински и индустриални среди.

2.Размери:

-дължина – 3.90м;

-ширина – 25÷42см(определя се от модела на керемидите);

-дебелини – 6, 8, 10 и 12 см.

3.Тенически показатели

Показател

Мерна единица

Стойност

Метод на проверка

1.Плътност

Kg/m³

38.0

UNI EN ISO845

2.Коеф. на топлопроводимост – λmax

W/m.k.

0.021

UNI EN 12667

3.Коеф. на топлопроводимост – λd

W/m.k.

0.022

UNI EN 13165

4.Коеф. на топлопреминаване – U

(показващ степента на топлоизолация, взависимост от дебелината на изолационния слой)

W/m².k.

0.36 за ISOTEC 6см

0.27 за ISOTEC 8см

0.22 за ISOTEC 10см

0.18 за ISOTEC 12см

U= λd/D

D(дебелината на панела в метри)

5.Термично съпротивление – Rd

m².k./W

2.78 за ISOTEC 6см

3.70 за ISOTEC 8см

4.55 за ISOTEC 10см

5.56 за ISOTEC 12см

UNI EN 13165

6.Температурна устойчивост

ºC

-50÷100

UNI 9051

7.Устойчивост на натиск – при 10%деформация

Kpa

120

UNI EN 826

9.Устойчивост на дифузия на водните пари

//

∞ (безкрайна)

//

10.Емисия на вредни материали

//

Отговаря на EUнорми

UNI EN 13165

11.Пожарен клас

euroclas

F за PUR

D за PIR

EN 13501-1

    ISOTEC може да се поставя при всякакви наклони на покрива, както при много стръмни (до 900), така и при по-полегати. Минималния наклон на покрива се определя от финалното покривно покритие. Така например керамичните, циментовите и пластмасовите керемиди изискват наклона да е повече от 16 – 170, а металните и битумните покрития позволяват доста по-малки наклони.

Тези данни показват,че ISOTECпозволява два пъти по-голямо разстояние между ребрата на носещата конструкция в сравнение с обикновен покрив. За българските условия разстоянието може да бъде 100 – 120см, докато при обикновен покрив разстоянието е 60 см